Nusery school (førskole)Nusery school er en forberedelse til grundskolen, for de mindste børn. Det minder på mange måder om en 0. klasse hjemme i Danmark. Her lærer de mindste børn at tælle, øver sig på alfabetet og synger forskellige sange og klapperemser på swahili og engelsk.


Nusery school er tiltænkt 6-årige, men en stor andel af børnene er i virkeligheden ældre, da mange starter sent i skole. På skolen Tumaini Mission Trust School, hvor børnene hos Mtoto Tanzania går, starter børnene allerede i Nusery School som 4-årige. Her består nusery school nemlig af tre klassetrin, hvor babyclass – der minder mest om en børnehave – er det første.
Primary school (grundskole)Når man taler om, at børn i Tanzania har ret til 7 års gratis skolegang, er det Primary school, man refererer til. Her er der syv klassetrin fra Standard 1 - Standard 7.


Det er meningen, at man starter i Standard 1 som 7-årig, men i mange tilfælde er børnene ældre, når de starter. Man har som sagt ret til 7 års gratis skolegang, men der er alligevel mange udgifter forbundet med de offentlige skoler. Familierne skal selv betale bøger, skoleuniform, skolefrokost – og på 2., 4. og 7. klassetrin er der en eksamensafgift.


Frafaldsraten er høj – særligt blandt drengene. Ifølge UNESCO Institute of Statistics er det kun 78,6% af alle børn i Tanzania (på tværs af offentlige- og privatskoler), der starter i Standard 7. Der er i gennemsnit 56,6 børn pr. klasse i de offentlige skoler, og desværre er læringsudbyttet ofte meget dårligt.


Børnene, der er støttet af Mtoto Tanzania, går på den lokale privatskole Tumaini Mission Trust School. Her er der omkring 25 elever per klasse – og al undervisning foregår på engelsk. Bortset fra swahili-undervisningen, der selvfølgelig foregår på modersmålet.Secondary SchoolI det offentlige system har man ét forsøg til at bestå sin Primary School-afgangseksamen. Hvis man består kan man komme på en offentlig secondary school – hvis ikke, skal man enten på privatskole eller droppe at få videre uddannelse. Secondary school består af fire klassetrin: Form 1 - Form 4.


Ifølge UNESCO Institute of Statistics var det i 2021 kun 28,7% af børnene i Tanzania, der starter i Secondary school.


Secondary school er ikke statsfinansieret. Derfor er der både udgifter til undervisning, kost, bøger, uniformer mm. Der er desuden en eksamensafgift på 2. og 4. år.


Med støtte fra vores sponsorer får de ældste børn mulighed for at gå på USA River Rehabilitation Secondary School. Her kan de efter de to første år, altså når de går i Form 3, vælge mellem to studieretninger: Arts & Science.Advanced levelAdvanced level er en overbygning på secondary school for elever, der gerne vil læse videre på universitet. Man skal have gode resultater i sin secondary school afgangseksamen for at få lov til at fortsætte på Advanced level.


Hvis man fortsætter på Advanced level, bliver der tilføjet 2 år til Secondary School klassetrinene; Form 5 og Form 6. De tilføjede klassetrin er som regel målrettet én bestemt universitetsuddannelse. Hvis man kører gennem storbyerne i Tanzania, vil man for eksempel se reklamer for Advanced level, hvor skolerne reklamerer for sig selv som pre-medical school, pre-law school og så videre.Erhvervsuddannelse, college eller universitetNår man skal tage en uddannelse i Tanzania, kan man vælge mellem vocational training, college og universitetet.


Vocational training er tilsvarende en erhvervsuddannelse. Her læser du, hvis du for eksempel vil være tømrer, socialarbejder, skrædder, bygningskonstruktør eller lignende.


En uddannelse på college minder om en professionsbachelor. På en college uddannelse kan man læse til et diplom eller et certifikat. At blive diplomuddannet tager typisk 2 år, mens et certifikat tager 3-4 år. På college kan man bl.a. uddanne sig indenfor turisme, wildlife, revision, sekretariat, uddannelse, kunst, film og meget mere.


Universitetsuddannelsen i Tanzania er ligesom i mange andre dele af verden bygget op af en bachelorgrad og en kandidatgrad. Der findes 34 universiteter i Tanzania med forskellige uddannelser, fælles for dem alle er at de kræver, at man har gennemført Advanced level. Lige nu er det 3,3% af Tanzanias ungdom, der har en uddannelse svarende til en bachelorgrad.